آنامِنونو آچ

باغیر - زبان‌های دیگر

باغیر در ۱۴۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

باغیر-ه قاییت.

دیل‌لر