بنقال خلیجی - زبان‌های دیگر

بنقال خلیجی در ۱۰۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بنقال خلیجی-ه قاییت.

دیل‌لر