آنامِنونو آچ

بیرلشمیش شاهلیق - زبان‌های دیگر

بیرلشمیش شاهلیق در ۲۶۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بیرلشمیش شاهلیق-ه قاییت.

دیل‌لر