آنامِنونو آچ

بیرلشیک کراللیک فیلیسطین مانداسی - زبان‌های دیگر