آنامِنونو آچ

بیرمنقام بیلیم‌یوردو - زبان‌های دیگر