تؤره‌مه (تکثیر) - زبان‌های دیگر

تؤره‌مه (تکثیر) در ۱۱۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

تؤره‌مه (تکثیر)-ه قاییت.

دیل‌لر