تاتار تورکجه‌سی - زبان‌های دیگر

تاتار تورکجه‌سی در ۱۱۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

تاتار تورکجه‌سی-ه قاییت.

دیل‌لر