آنامِنونو آچ

تاجیکیستان شوروی سوسیالیست جومهوریتی - زبان‌های دیگر