تریپورا - زبان‌های دیگر

تریپورا در ۱۰۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

تریپورا-ه قاییت.

دیل‌لر