تریپورا - زبان‌های دیگر

تریپورا در ۱۰۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

تریپورا-ه قاییت.

دیل‌لر