آنامِنونو آچ

تسونامی - زبان‌های دیگر

تسونامی در ۱۳۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

تسونامی-ه قاییت.

دیل‌لر