آنامِنونو آچ

تسونامی - زبان‌های دیگر

تسونامی در ۱۳۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

تسونامی-ه قاییت.

دیل‌لر