تل آویو - زبان‌های دیگر

تل آویو در ۱۳۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

تل آویو-ه قاییت.

دیل‌لر