تورونتو - زبان‌های دیگر

تورونتو در ۱۵۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

تورونتو-ه قاییت.

دیل‌لر