تورکجه - زبان‌های دیگر

تورکجه در ۱۴۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

تورکجه-ه قاییت.

دیل‌لر