آنامِنونو آچ

تورکمنیستان - زبان‌های دیگر

تورکمنیستان در ۲۱۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

تورکمنیستان-ه قاییت.

دیل‌لر