آنامِنونو آچ

تورکمنیستان - زبان‌های دیگر

تورکمنیستان در ۲۱۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

تورکمنیستان-ه قاییت.

دیل‌لر