تورکمن تورکجه‌سی - زبان‌های دیگر

تورکمن تورکجه‌سی در ۱۰۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

تورکمن تورکجه‌سی-ه قاییت.

دیل‌لر