تورکیه تورکجه‌سی - زبان‌های دیگر

تورکیه تورکجه‌سی در ۱۸۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

تورکیه تورکجه‌سی-ه قاییت.

دیل‌لر