توماس جفرسون - زبان‌های دیگر

توماس جفرسون در ۱۳۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

توماس جفرسون-ه قاییت.

دیل‌لر