آنامِنونو آچ

تونقا - زبان‌های دیگر

تونقا در ۱۷۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

تونقا-ه قاییت.

دیل‌لر