توکلائو - زبان‌های دیگر

توکلائو در ۱۱۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

توکلائو-ه قاییت.

دیل‌لر