تیرانا - زبان‌های دیگر

تیرانا در ۱۸۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

تیرانا-ه قاییت.

دیل‌لر