آنامِنونو آچ

تیفلیس - زبان‌های دیگر

تیفلیس در ۱۷۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

تیفلیس-ه قاییت.

دیل‌لر