جان مک‌کارتی (بیلگی‌سایار اوزمانی) - زبان‌های دیگر