جفری قلدبرق - زبان‌های دیگر

جفری قلدبرق در ۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

جفری قلدبرق-ه قاییت.

دیل‌لر