آنامِنونو آچ

جنوبی کوره - زبان‌های دیگر

جنوبی کوره در ۲۳۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

جنوبی کوره-ه قاییت.

دیل‌لر