جوزف آر. کوکریل - زبان‌های دیگر

جوزف آر. کوکریل در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

جوزف آر. کوکریل-ه قاییت.

دیل‌لر