خانیم - زبان‌های دیگر

خانیم در ۱۸۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

خانیم-ه قاییت.

دیل‌لر