خرطوم - زبان‌های دیگر

خرطوم در ۱۳۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

خرطوم-ه قاییت.

دیل‌لر