آنامِنونو آچ

دئموکراسی - زبان‌های دیگر

دئموکراسی در ۱۷۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

دئموکراسی-ه قاییت.

دیل‌لر