آنامِنونو آچ

دائو قوآنق (ایمپیراتور) - زبان‌های دیگر