آنامِنونو آچ

دمیر - زبان‌های دیگر

دمیر در ۱۸۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

دمیر-ه قاییت.

دیل‌لر