آنامِنونو آچ

دمیر دؤنمی - زبان‌های دیگر

دمیر دؤنمی در ۱۳۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

دمیر دؤنمی-ه قاییت.

دیل‌لر