دوسلدورف - زبان‌های دیگر

دوسلدورف در ۱۳۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

دوسلدورف-ه قاییت.

دیل‌لر