دیکتاتورلوق - زبان‌های دیگر

دیکتاتورلوق در ۱۲۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

دیکتاتورلوق-ه قاییت.

دیل‌لر