روفس چوت - زبان‌های دیگر

روفس چوت در ۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

روفس چوت-ه قاییت.

دیل‌لر