آنامِنونو آچ

سوئیس - زبان‌های دیگر

سوئیس در ۲۵۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

سوئیس-ه قاییت.

دیل‌لر