شابلون:Twinkle standard installation - زبان‌های دیگر