آنامِنونو آچ

شاهلیق - زبان‌های دیگر

شاهلیق در ۱۴۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

شاهلیق-ه قاییت.

دیل‌لر