شوروی - زبان‌های دیگر

شوروی در ۱۹۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

شوروی-ه قاییت.

دیل‌لر