آنامِنونو آچ

شوروی - زبان‌های دیگر

شوروی در ۱۸۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

شوروی-ه قاییت.

دیل‌لر