شومال - زبان‌های دیگر

شومال در ۱۵۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

شومال-ه قاییت.

دیل‌لر