شومالی مقدونیه - زبان‌های دیگر

شومالی مقدونیه در ۲۳۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

شومالی مقدونیه-ه قاییت.

دیل‌لر