آنامِنونو آچ

شیمی - زبان‌های دیگر

شیمی در ۲۰۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

شیمی-ه قاییت.

دیل‌لر