صدام حسین - زبان‌های دیگر

صدام حسین در ۱۲۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

صدام حسین-ه قاییت.

دیل‌لر