عمر بن خطاب - زبان‌های دیگر

عمر بن خطاب در ۱۱۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

عمر بن خطاب-ه قاییت.

دیل‌لر