آنامِنونو آچ

فرات - زبان‌های دیگر

فرات در ۱۱۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

فرات-ه قاییت.

دیل‌لر