فرانسه - زبان‌های دیگر

فرانسه در ۲۸۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

فرانسه-ه قاییت.

دیل‌لر