فردیناند ماژلان - زبان‌های دیگر

فردیناند ماژلان در ۱۵۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

فردیناند ماژلان-ه قاییت.

دیل‌لر