فوریه - زبان‌های دیگر

فوریه در ۲۵۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

فوریه-ه قاییت.

دیل‌لر