قارا دنیز - زبان‌های دیگر

قارا دنیز در ۱۹۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قارا دنیز-ه قاییت.

دیل‌لر