قالیسیا - زبان‌های دیگر

قالیسیا در ۱۳۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قالیسیا-ه قاییت.

دیل‌لر