آنامِنونو آچ

قلوبال مؤقعیت تعیین ائتمه سیستمی - زبان‌های دیگر